Danuta Łukasiak-Pavlová

psychoterapeuta

tel. 501 799 615

Urszula Wach (Mróz)

psychoterapeuta, psycholog

tel. 509 735 634

Nie jesteś sam -
zmiana jest możliwa

Psychoterapia Wrocław

Jeśli odczuwacie Państwo brak sensu i radości życia, jeśli walczycie z depresją, nerwicą, lękiem czy uzależnieniem, to psychoterapia psychoanalityczna może pomóc. Jest ona jedną z nielicznych metod, które pozwalają na dotarcie do źródła problemu, co daje szansę na trwałe usunięcie trudności.


Gabinet psychoterapii

Teoria psychoanalityczna zakłada, że przyczyny trudności emocjonalnych ulokowane są w nieświadomości, a terapeuta ułatwia odkrycie i przepracowanie nieświadomych przyczyn cierpienia. Leczenie następuje poprzez rozumienie i nazywanie tego, co czuje w danym momencie osoba potrzebująca pomocy, a także poprzez uczenie się nowych sposobów radzenia sobie z emocjami. Proces ten wymaga zaangażowania obu uczestników terapii przez dłuższy okres czasu, jednak jego efekty sa trwałe. Psychoterapia pomaga odnaleźć drogę ku szczęściu i wolności psychicznej.

Serdecznie zapraszamy.