Danuta Łukasiak-Pavlová

psychoterapeuta

tel. 501 799 615

Urszula Wach (Mróz)

psychoterapeuta, psycholog

tel. 509 735 634

Kim jesteśmy

Jesteśmy dwuosobowym zespołem doświadczonych psychoterapeutek pracujących indywidualnie i we współpracy z psychiatrą. Pracujemy według zasad etyki, zgodnie z "Ustawą o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów" oraz "Kodeksem etyczno-zawodowym psychologa".


Danuta Łukasiak-Pavlová

Certyfikowana psychoterapeutka psychoanalityczna oraz członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych, młodzieży oraz dzieci. Uczestniczy w stałej indywidualnej superwizji analitycznej. Należy do Oddziału Dolnośląsko-Opolskiego Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.. Ukończyła Krakowską Szkołę Psychoterapii Psychoanalitycznej. Doświadczenie kliniczne zdobywała w Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży, na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic w Specjalistycznym Zespole Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu oraz w gabinecie prywatnym.

Urszula Wach (Mróz)

Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka i członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz członek Oddziału Dolnośląsko-Opolskiego Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Ukończyła psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i Studium Psychoterapii Psychoanalitycznej. Kontynuuje naukę w Sekcji Psychoterapii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Doświadczenie psychoterapeutyczne zdobywała pracując w Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży, Ośrodku Interwencji Kryzysowej, Poradni Rodzinnej oraz gabinecie prywatnym. Uczestniczy w stałej indywidualnej superwizji analitycznej.


(Superwizja to regularne spotkania psychoterapeuty z innym specjalistą posiadającym certyfikat superwizora. Superwizja polega na konsultowaniu pracy z pacjentem. Celem superwizji jest pomoc psychoterapeucie w przyjrzeniu się procesowi terapeutycznemu oraz rozszerzenie perspektywy rozumienia pacjenta z dystansu, na jaki może pozwolić sobie superwizor.)