Danuta Łukasiak-Pavlová

psychoterapeuta

tel. 501 799 615

Urszula Wach (Mróz)

psychoterapeuta, psycholog

tel. 509 735 634

Kompendium wiedzy


Różnica między psychologiem, psychoterapeutą i psychiatrą

Psycholog jest osobą posiadającą tytuł magistra ukończenia studiów wyższych psychologii, która jednocześnie posiada wiedzę z zakresu przedmiotów akademickich m.in. takich jak psychologia poznawcza, psychologia osobowości, psychologia emocji i motywacji, psychologia rozwojowa, psychologia rehabilitacji, psychologia społeczna oraz psychologia rodziny. W gabinecie psychologicznym możemy usyskać diagnozę lub poradę. Sam tytuł psychologa nie jest wystarczający do prowadzenia psychoterapii, gdyż do uzyskania licencji psychoterapeuty potrzebne jest ukończenie oddzielnego szkolenia – kursu w wybranej opcji psychoterapeutycznej, rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne, Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, bądź Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, dającego podstawy do pracy psychoterapeutycznej z pacjentem. Dodatkowym warunkiem jest poDDAwanie swojej pracy regularnej superwizji. Psychiatra posiada dyplom ukończenie studiów medycznych, co pozwala na stosowanie leczenia farmakologicznego w gabinecie psychiatrycznym, czego nie może robić ani psycholog ani psychoterapeuta.