Danuta Łukasiak-Pavlová

psychoterapeuta

tel. 501 799 615

Urszula Wach (Mróz)

psychoterapeuta, psycholog

tel. 509 735 634

Kompendium wiedzy


Psychoterapia poznawczo-behewioralna

Psychoterapia poznawczo-behewioralna to metoda terapii wywodząca się z nurtu psychologicznego, jakim był behawioryzm. Jest oparta na założeniu, iż znaczenie nadane różnym wydarzeniu i doświadczeniom w naszym życiu decyduje o odbieraniu ich przez nas. W gabinecie psychologa pracującego tą metodą, nacisk jest położony głównie na zrozumienie schematów poznawczych oraz przekonań, jakimi kieruje się człowiek. Jest to rodzaj terapii krótkoterminowej.