Danuta Łukasiak-Pavlová

psychoterapeuta

tel. 501 799 615

Urszula Wach (Mróz)

psychoterapeuta, psycholog

tel. 509 735 634

Kompendium wiedzy


Psychoterapia psychoanalityczna

Psychoterapia psychoanalityczna to metoda terapii oparta na paradygmacie psychoanalizy wprowadzona do psychologii przez S. Freuda, zakładająca istnienie nieświadomości, odkrytej poprzez obserwację snów, przejęzyczeń i czynności pomyłkowych. W nieświadomości lokowane są różne bolesne i trudne wspomnienia, które wpływają na funkcjonowanie człowieka. Zadaniem psychoterapeuty psychoanalitycznego jest pomoc w wydobyciu i zrozumieniu wpływu owych wspomnień na obecne życie. Sesje w tym paradygmacie odbywają się w stałym miejscu, jakim jest gabinet psychoterapii, 1-3 razy w tygodniu o stałej ustalonej porze. Terapię psychoanalityczną można z powodzeniem wykorzystać w leczeniu depresji oraz w leczeniu nerwic, gdzie docieramy do nieświadomych źródeł choroby. Jest też bardzo dobrą formą leczenia anoreksji i leczenia bulimii, gdyż pozwala rozumieć zaburzenie w kategoriach nieświadomych mechanizmów acting-out, czyli odreagowania napięć.