Danuta Łukasiak-Pavlová

psychoterapeuta

tel. 501 799 615

Urszula Wach (Mróz)

psychoterapeuta, psycholog

tel. 509 735 634

Kompendium wiedzy


Psychoterapia

Psychoterapia (od gr.psyche = dusza i therapein = leczyć) to metoda pomocy drugiej osobie cechująca się zastosowaniem przez psychologa - psychoterapeutę założeń psychoterapeutycznych, służących zrozumieniu drugiego człowieka, według konwencji, w jakiej pracuje. Odbywa się to podczas rozmowy na spotkaniu z psychologiem - psychoterapeutą, mającego na celu przyjrzenie się zgłaszanym przez pacjenta trudnościom. Rolą psychoterapeuty jest pomoc w zrozumienie tego, co zgłasza pacjent, a nie ocenianie tego, co wnosi do rozmowy. W gabinecie psychoterapii pacjent nie dostaje dobrych rad i gotowych rozwiązań. Dzięki spotkaniom z psychoterapeutą klient uzyskuje nowe, inne spojrzenie na własna osobę, relacje z innymi, jak również wypracowuje lepsze sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach.