Danuta Łukasiak-Pavlová

psychoterapeuta

tel. 501 799 615

Urszula Wach (Mróz)

psychoterapeuta, psycholog

tel. 509 735 634

Kompendium wiedzy


Rodzaje psychoterapii

Psychoterapia indywidualna
Psychoterapia indywidualna jest to rodzaj terapii, w której uczestniczą podczas spotkania dwie osoby zaangażowane w proces terapeutyczna, mianowicie psychoterapeuta i pacjent.

Psychoterapia grupowa
Psychoterapia grupowa jest to rodzaj terapii, w której bierze udział grupa osób i psychoterapeuta, o ustalonej porze, najczęściej przedział czasowy to 2-3 godziny. Psychoterapia grupowa może mieć zarówno charakter wglądowy, czyli poszerzający samoświadomość funkcjonowania, jak i wspierający. Zależy to od celu postawionego na początku spotkań.