Danuta Łukasiak-Pavlová

psychoterapeuta

tel. 501 799 615

Urszula Wach (Mróz)

psychoterapeuta, psycholog

tel. 509 735 634

Kompendium wiedzy


Terapia par czyli terapia małżeńska

Terapia par to metoda terapii, która wywodzi się terapii systemowej, adresowana jest do par lub małżeństw. Podczas spotkania terapeutycznego następuje rozmowa pary z dwoma psychoterapeutami na temat bieżących trudności w ich związku. Celem terapii jest poprawa jakości funkcjonowania związku. Częstotliwość spotkań jest podyktowana wcześniejszymi ustaleniami z psychoterapeutą.